top of page

Recht op vermindering! Mensen met handicap/mindervalide (66%) of ten laste van ... nu ook met attes

BELANGRIJKE POSITIEVE AANPASSING BIJ VERMINDERD TARIEF VOOR MINDERVALIDEN Aanpassing 22 september 2015 – na bijsturing Kabinet Minister Crevits.

Voor een korting op basis van mindervaliditeit volstaat een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%. Ook het attest van de FOD blijft geldig.

Dit is belangrijk voor volwassenen, maar ook voor kinderen ten laste. Indien je in aanmerking komt voor vermindering - gelieve langs te komen op het secretariaat en het gevraagde attest af te leveren. Indien je nog niet ingeschreven bent dan krijg je meteen je vermindering. maar indien je het bedrag reeds hebt betaald zal het resterende bedrag teruggestort worden.

  • Facebook Basic Square
Recent Posts
bottom of page