top of page

Beeldende & Audiovisuele kunst / Architectuur

structuur (kinderen, jongeren en volwassenen)

Kinderen

1e graad

Vanaf 6 jaar, 2u  per week, 2 jaar (tot 8j)

Basiscompetenties 1e graad

In de optie beeldatelier organiseren we het vak beeldatelier. Hier leren kinderen zich uitdrukken in beeld en kleur.  Ze leren er kijken en interpreteren en gaan op ontdekking binnen de beeldende kunst. Diverse teken– en schildertechnieken, boetseren, assemblages en experimenteren komen aan bod,  waarbij spontane  creatieve oplossingen worden aangemoedigd.

MENEN | LAUWE | REKKEM | WERVIK | GELUWE | KRUISEKE

 

2e graad

Vanaf 8 jaar, 2u  per week, 4 jaar (tot 12j) | geen voorkennis vereist.

Basiscompetenties 2e graad

audiovisueel atelier/
animatiefilm

In de optie audiovisueel atelier organiseren we het vak audiovisueel atelier. Binnen de academie van Menen ligt het accent op animatiefilm. 

MENEN

Verder uitdiepen van de eerste graad vertrekkende van de bereikte competenties, maar men kan hier ook starten.  In de optie beeldatelier organiseren we het vak beeldatelier. 

MENEN | LAUWE | REKKEM | WERVIK | GELUWE | KRUISEKE

Jongeren

3e graad

Vanaf 12 jaar, 4u  per week, 6 jaar (tot 18j)

Jongeren kunnen instappen indien competenties 2e graad bereikt of tussen 12 en 18 jaar.

Basiscompetenties 3e graad

In deze optie organiseren we het vak audiovisueel atelier met het accent op animatiefilm. Het bewegend beeld krijgt hier extra aandacht.

MENEN

In deze optie vinden we het vak architectuur-atelier terug waar jongeren in contact komen met diverse architecturale principes.

MENEN | WERVIK

In deze optie vind je  het vak beeldatelier terug.  We kiezen  er voor om op diverse wijze de  beeldende taal te onderzoeken (2D & 3D). De wereld van de ‘Beeldend kunstenaar’.

MENEN | WERVIK

Volwassenen

3e graad

Vanaf 18 jaar, 4u  per week, 2 jaar

In deze optie vinden we het vak architectuur-atelier terug waar volwassenen in contact komen met diverse architecturale principes.

WERVIK

Volwassenen

4e graad

Vanaf 18 jaar, 8u per week, 5 jaar of
indien basiscompetenties 3de graad bereikt.

Beroepskwalificaties Amateur Beeldend Kunstenaar

MENEN

studierichting BEELDEND KUNSTENAAR

beeldend kunstenaar 2D

Diverse druktechnieken (zeefdruk, vlak-, hoog- en diepdruk) worden binnen een bredere artistieke visie aangeleerd. 

avondopleiding

Diverse tekentechnieken (waarneming, expressief, …) worden binnen een bredere kunstzinnig kader aangeleerd. Het tekenmedium als beeldtaal.

avondopleiding

Een breed scala aan schilder- en aanverwante technieken worden bijgebracht via diverse artistieke opdrachten

keuze tussen avond- of namiddagopleiding.

beeldend kunstenaar 3D

Een breed scala van beeldende technieken worden aangeleerd i.f.v. het realiseren van een ruimtelijk kunstwerk. 

avondopleiding

Hier leert men vanuit de klei verschillende expressiemogelijkheden van dit materiaal te verkennen. Via oefeningen worden stap voor stap de technieken zoals boetseren, draaien, gieten, decoreren en glazuren aangeleerd. 

keuze tussen avond- of namiddagopleiding - 8u/week / 5 jaar 

of

voormiddag  - 4u week / 10 jaar

beeldend kunstenaar 2D/3D  

Dit atelier is niet gebonden aan een medium: het gebruikte medium is niet langer het uitgangspunt maar deel van een geheel. Concept, context en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid ook benaderd.
avondopleiding

Kortlopende richtingen

specialisatie

Vanaf 18 jaar, 8u per week, 2 jaar en indien competenties 4e graad bereikt.

specialisatie

specialisatie cross-over

8u per week specifiek Artistiek Atelier, 2 jaar

Mogelijkheden tot specialisatie: Alle opties binnen de 4de graad

opleiding valt samen met  momenten 4e graad

4u per week specifiek Artistiek Atelier (SAA) &
4u per week aanvullen specifiek artistiek atelier / 2 jaar.

Mogelijkheden tot specialisatie: twee opties binnen 4de graad

opleiding valt samen met  momenten 4e graad volgens afspraak betrokken  titularis SAA.

beeld & audiovisuele cultuur   NIEUW!!!

Vanaf 16jaar, 2u per week, 3 jaar.

In deze optie verkennen we de beeldende kunsten vanuit verschillende meer theoretische invalshoeken. Naast de kunstgeschiedenis, die de kunst bestudeert in een historische context, bestaan er diverse perspectieven van waaruit je kunst kan verkennen, o.a. kunstpsychologie, kunstsociologie en kunstfilosofie. Deze richting wordt verrijkt met periodieke uitstappen. 
avond/weekendopleiding

MENEN

bottom of page