top of page

Verminderingstarieven

SCHOOLJAAR 2024-2025

Voor info omtrent inschrijvingen schooljaar 2024-2025 | neem contact op met beeld@menen.be

Heb je een beperking? Neem contact op via beeld@menen.be en we begeleiden je bij je studiekeuze.

Hoe en wanneer vermindering aanvragen?

Bezorg in de maand september één van de hieronder omschreven attesten aan het secretariaat van de hoofdvestigingsplaats in Menen,  Bruggestraat 43  - beeld@menen.be of  in vestigingsplaats Wervik, Speiestraat 48 - beeld@wervik.be.  In de maand juni & september zijn we bereikbaar: zie openingsuren bij CONTACT.  Indien je over een UiTPAS met kansenstatuut  beschikt moet je geen attest binnenbrengen - pas dient als bewijs.  Meer info hieronder.  Vermindering kan je ook aanvragen tijdens het online inschrijven. Stuur het bewijs daar door per pdf.

 

 

 

 

Vanaf 25 jaar* |  € 161 in plaats van € 379
*het volledige volwassentarief wordt toegepast vanaf geboortejaar 1999

 

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen op vertoon van het formulier ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ dat wordt uitgereikt door de VDAB of een attest van de RVA waaruit blijkt dat betrokkene ‘uitkeringsgerechtigd volledig werkloos’ of ermee gelijkgesteld is. Het attest moet gedateerd zijn in de maand september ‘24. (Attesten van de vakbond gelden niet)

 

Leefloners op vertoon van een attest van het OCMW waaruit blijkt dat betrokkene een leefloon ontvangt of een attest “inkomensgarantie voor ouderen” gedateerd in de maand september ‘24.

 

Gehandicapten/mindervaliden erkend zijn als persoon met een handicap en een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen of ten laste zijn van een dergelijk persoon (attest FOD).

 

Voor een korting op basis van mindervaliditeit volstaat ook een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%. Dit document moet in tegenstelling tot document van het FOD jaarlijks opnieuw binnengebracht worden op het secretariaat. 

 

 

Residenten in gezinsvervangend tehuis op vertoon van een attest waaruit blijkt dat betrokkene verblijft in een gezinsvervangend tehuis of medisch pedagogisch instituut (MPI) in de maand september ‘24.

 

Erkende politiek vluchtelingen op vertoon van een attest van het gemeentebestuur of van het Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat betrokkene een ‘erkend politiek vluchteling’ is in de maand september ‘24.

 

Personen tussen 18 en 24 jaar hebben automatisch recht op het verminderd tarief (°2006 t.e.m. °2000)

 

 

 

Jonger dan 18 jaar |  €55 in plaats van €83

-18 jarigen die ten laste zijn van een gezinshoofd dat voldoet aan één van de verminderingscategorieën bij de volwassenen (25+ ). Deze korting wordt enkel toegekend op vertoon van het hierboven omschreven attest bij de verminderingscategorie die van toepassing is, samen met een ‘attest gezinssamenstelling’ van de dienst bevolking van het stadsbestuur. De persoon die daarop als referentiepersoon wordt aangeduid, wordt aanzien als het gezinshoofd.

 

Bij meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin in de Academie voor Beeld  geniet u vermindering vanaf het tweede gezinslid (dat jonger is dan 18 jaar). Deze korting wordt door ons direct verrekend vanaf een tweede inschrijving.

 

Leerling zelf of gezinslid is ingeschreven in Academie voor Muziek en Woord (muziekschool). In het geval uw inschrijving in Academie voor Muziek & Woord reeds is geregistreerd, geniet u vermindering in de Academie voor beeldende Kunst. Wij vergelijken onze inschrijvingen met die van de muziekschool en verrekenen direct de korting waar u recht op hebt. Breng voor alle zekerheid bij inschrijving het inschrijvings- en betalingsbewijs mee waaruit blijkt dat de leerling zelf of het gezinslid (broer, zus, ouder) daar het volledige tarief betaalde.

 

Leerling zelf of gezinslid is ingeschreven in een andere Academie (buiten Menen/Wervik)
Bezorg ons het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de betrokken Academie voor Deeltijds Kunstonderwijs (vb. Muziek, Woord of Dans) waaruit blijkt dat de leerling zelf of het gezinslid (broer, zus, ouder) daar het volledige tarief betaalde.

 

 

ANDERE VERMINDERINGSTARIEVEN

UiTPAS met kansenstatuut | € 11 i.p.v. €55 (6-17j) -  €32,20 i.p.v. €158 (18j+) 

De gemeentes Menen, Wervik en Wevelgem reiken aan sommige van bovenstaande categorieën een UiTPAS met kansenstatuut/verhoogde tegemoetkoming  uit. Schrijf je je in via deze UiTPAS, dan krijg je deze korting.

 

Bij online inschrijving - geef dan gerust het nummer door dat op je UiTPAS staat.
 

Ga voor meer info over deze UiTPAS vanwege verhoogde tegemoetkoming naar het plaatselijk gemeenteloket. Om tijd te winnen ga je best eerst langs bij je mutualiteit om je  “attest verhoogde tegemoetkoming” te verkrijgen, want dit heb je nodig bij de aanvraag voor deze UITPAS.  Kijk voor meer info op website:  UiTPAS Menen / UiTPAS Wervik / UiTPAS Wevelgem.

 

UiTPAS met kansenstatuut - EXTRA KORTING voor -18 jarigen | schooljaar 2019 - 2020  | Gratis i.p.v. €8,60

Ben je jonger dan achttien en voldoe je aan de voorwaarden voor een kansentarief? Dan kom je dit jaar automatisch in aanmerking voor deze ondersteuning. Je hoeft dus geen ingewikkelde aanvraagprocedure te doorlopen! Je inschrijving voor het schooljaar 2019-2020 wordt integraal via een Community Account bij het Streekfonds West-Vlaanderen betaald!*

 

Jij hoeft bij inschrijving dus helemaal niets te betalen! 

 


Met de steun van: ROTARY CLUB MENEN 

 

 

*[1] Project gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Beurzen worden toegekend volgens datum van inschrijving tot het voorziene ondersteuningsbedrag, aangeboden door Rotary Club Menen en het Streekfonds, wordt bereikt.

 

bottom of page