top of page

Afwezigheden melden

 

AAN- & AFWEZIGHEDEN IN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Het deeltijds kunstonderwijs valt onder het ministerie van Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs verwacht van de 'Academie voor Beeld  Stad Menen' dat alle aan- en afwezigheden (en verontschuldigingen) aan hen worden doorgeven. Sommige afwezigheden kunnen gewettigd worden met een verantwoordingsattest. 

 

Meer info in het Academiereglement: klik hier - Hoofdstuk 5

Hoeveel lessen mag een leerling missen?
Leerlingen moeten meer dan 2/3 van de lessen aanwezig zijn. Gewettigde afwezigheden tellen mee als aanwezigheid.

OPGELET ! Leerlingen die 3 weken ononderbroken ongewettigd afwezig zijn, worden automatisch door Brussel geschrapt!

Dit zijn afwezigheden zonder verwittiging. Lukt een verwittiging niet vooraf, dan heb je 1 maand de tijd om een afwezigheid te verantwoorden via dit formulier.

Verzend onderstaand online formulier om afwezigheid te melden. Het attest waar nodig doormailen naar beeld@menen.be (foto of pdf).

ONLINE AFWEZIGHEID MELDEN
Leslocatie

Melding afwezigheid.

bottom of page