top of page

Privacyverklaring

Via dit specifieke document willen we als academie onze leerlingen en/of

hun ouders informeren over hoe we met hun gegevens omgaan.

bottom of page