top of page

Projectatelier

vierde graad en specialisatie

Het Projectatelier is een open en ondernemend atelier, waar, in een sfeer van dialoog en open denkwerk, een eigen beeldtaal ontwikkeld wordt. Dit in opdrachten met zeer uiteenlopende uitwerkingsvormen.

Dit atelier is niet gebonden aan een medium: de gebruikte techniek is niet langer het uitgangspunt maar maakt deel uit van een geheel.  Idee, situatie en techniek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en worden vanuit die veelzijdigheid ook benaderd. Het werk kan vele vormen aannemen: van conceptuele tot installatiekunst, twee- en driedimensionaal werk, performance, werken met licht, ruimte, geluid, tijd, enz. Diverse uitgangspunten zijn mogelijk.

Het gebruik van ‘nieuwe media’ als werkinstrument, het gebruik maken van recent ontwikkelde materialen, (her)gebruik van traditionele technieken zijn mogelijke werkmethodes. De technische aspecten vormen niet noodzakelijk het uitgangspunt maar mogen anderzijds ook niet verwaarloosd worden. Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunsten als ook voor de kunsthistorische traditie.

 

Het projectatelier heeft een laboratoriumfunctie: een plaats van zoeken, onderzoeken en experimenteren, zowel inhoudelijk als technisch en vormelijk. Het is een actief atelier met een hybride en complex karakter, onderzoekend en zonder vooropgestelde werkwijze. Het veronderstelt een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en een wil om creatieve ideeën om te zetten naar concrete projecten individueel en in groep.

Voor inschrijvingen schooljaar 2024-25 | neem voor info contact op met beeld@menen.be

 

Inschrijvingen starten voor leerlingen buiten de academie vanaf 09 juni

LEERKRACHTEN
Yvan Derwéduwé

DATA
2023-2024 

Projectatelier 
dinsdag & woensdag van 18u tot 21.30 u.

LOCATIE
Hoofdgebouw Menen - Bruggestraat 43.

Alle video's

Alle video's

Nu bekijken
bottom of page